เคล็ดลับปรับธุรกิจโตด้วยโหราศาสตร์

by dooduang
0 comment
เคล็ดลับปรับธุรกิจโตด้วยโหราศาสตร์

ทำไมโหราศาสตร์จึงมีผลกับเรื่องการทำธุรกิจ

       โหราศาสตร์ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องอิทธิพลของดวงดาว มีการพยากรณ์อนาคต จากพื้นฐานการเคลื่อนที่ของดวงดาว มาเทียบกับหลักสถิติศาสตร์ที่มีการเก็บรวบรวมมาเป็นพันปี

หลักโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจมีอะไรบ้าง 

1. ดวงดาว 

ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับดวงดาวมีมาตั้งแต่โบราณกาล ตั้งแต่การเฝ้าสังเกตและจดจำตำแหน่งของดวงดาว จนถึงยุคที่มีภาษาเขียนจึงได้จดบันทึกไว้ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติ เมื่อประมวลเหตุการณ์ต่าง ๆ ควบคู่กับการโคจรของดาว ถูกนำมาเชื่อมโยงกันกลายเป็นสถิติ

2. สถิติ 

เป็นข้อมูลที่รวบรวมไว้สำหรับเปรียบเทียบ สถิติศาสตร์ คือการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม นำมาวิเคราะห์ ซึ่งโหราศาสตร์นั้นกำเนิดมาจากข้อมูลและสถิติ แต่ไม่ถือว่าเป็นวิชาแห่งสถิติ

3. วิทยาศาสตร์ 

ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสังเกตเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ผ่านกระบวนการค้นคว้า โดยมีเหตุผลและสามารถพิสูจน์ได้ แม้จะเริ่มต้นจากการสังเกต ทดลอง บันทึก แต่ในส่วนของโหราศาสตร์นั้นไม่มีกรอบการใช้งานที่ชัดเจน

นำโหราศาสตร์มาปรับใช้กับธุรกิจและชีวิตได้อย่างไร

1. พื้นดวง

บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องพบเจอ เป็นแผนผังที่แสดงถึงศักยภาพและพรสวรรค์ของบุคคล ทำให้รู้จักตัวตน สามารถดึงเอาศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

2. ดาวจร

ปกติพื้นดวงถูกกำหนดด้วยดวงดาว การที่ดาวจรเข้ามา หมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เป็นการมองภาพในอนาคต มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อช่วยกำหนดทิศทาง และช่วยแก้สถานการณ์ให้กลับเข้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ถึงแม้วิธีการจะเปลี่ยน แต่เป้าหมายเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยน

3. ปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง

บ่งบอกได้ถึงศักยภาพ นำมาปรับใช้เพื่อเสริมศักยภาพให้องค์กร หากรู้จักเรียนรู้และพัฒนา จุดอ่อนเป็นข้อเสียเปรียบจากปัจจัยภายใน ต้องหาทางแก้ไขเพื่อป้องกันการเสียโอกาสและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ จุดแข็งถือเป็นข้อได้เปรียบ มีความโดดเด่นแตกต่างกันไป สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด รวมถึงพัฒนาในส่วนนี้ให้มากขึ้น

4. การบริหารงานลูกน้อง

การสร้างทีมงานเป็นส่วนสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ หากเลือกคนที่ไม่ใช่ คนที่ไม่เหมาะกับงาน อาจเกิดความขัดแย้งขึ้น ผู้นำที่ดีย่อมมองเห็นศักยภาพในตัวลูกน้องแต่ละคนได้ โหราศาสตร์ช่วยบอกถึงทักษะในแต่ละบุคคล รวมถึงความถนัดที่ซ่อนอยู่ ช่วยให้วางตำแหน่งในการทำงานได้อย่างถูกต้อง นำมาซึ่งความสำเร็จของธุรกิจ

5. การเจรจาต่อรองธุรกิจ

การเจรจาต่อรอง เพื่อที่จะก้ามข้ามขีดจำกัดและสามารถพัฒนาไปอีกขั้น นอกจากการวางแผนเตรียมตัว ผู้ที่เจรจาต้องมีความฉลาดทางความคิด มีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนบุคคล

6. การเลือกหุ้นส่วนมาร่วมงาน

การเลือกหุ้นส่วนมีความสำคัญมาก ก่อนอื่นต้องรู้ถึงความถนัดของตนเอง และเลือกผู้ที่สามารถเติมเต็มในสิ่งที่ขาด ในทางโหราศาสตร์จะมีเรื่องความสัมพันธ์ของธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ

7. วันเวลาที่เหมาะสม

จังหวะและช่วงเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ การกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมหมายถึงการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยมีหมายกำหนดการณ์  ถือเป็นแรงกระตุ้นให้ริเริ่ม

หากรู้และมีหลักในการบริหารธุรกิจ การเชื่อมโยงหรือนำเอาเรื่องของโหราศาสตร์เข้าไปช่วยก็จะเป็นการเสริมให้ธุรกิจของคุณเจริญรุ่งเรืองขึ้น ดังนั้นลองเลือกวิธีการต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้เลย หรือเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่ lottosod888

You may also like