โหราศาสตร์จีน

by dooduang
0 comment
โหราศาสตร์จีน

โหราศาสตร์จีน

โหราศาสตร์จีน สมัยโบราณมีการเรียกว่า เซวียนเสวี๋ย โดยสมัยปัจจุนนี้ ก็คือวิชาพยากรณ์ศาสตร์แบบจีนนั่นเอง โดยมีศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนโบราณ โดยอาจมีการผสมผสานกันอย่างลงตัว เช่น วิชาความรู้เกี่ยวกับ ไท้เก็ก โป๊ยข่วย หยินหยาง เทียนกาน ตี้จือ (แผนภูมิฟ้าดิน) โหวงเฮ้ง (ธาตุทั้ง 5) การเกิดและการทำลาย เทวะวิทยา เทพเจ้าและวิชาคำนวนปฎิทิน เป็นต้น ซึ่งนำมาใช้ในการคำนวนโชคชะตาห์ของมนุษย์และสรรพสิ่งบนโลก โหราศาสตร์จีน จึงเป็นตัวช่วยคำนวณและทำนายตั้งแต่เรื่องตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงอนาคต ว่าจะมีดีร้ายอย่างไร วันนี้ ดูดวง จะพามาดู

โหราศาสตร์จีนนี้ เมื่อในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศจีน โดยการพัฒนาที่ว่านี้มาจากการค้นหาความรู้จากสิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง ความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างความสัมพันธ์ของจักรวาลและธรรมชาติ รวมไปการดำรงอยู่ของจักรวาลและธรรมชาติ อีกทั้งโหราศาสตร์จีนที่ว่านี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าหารูปแบบและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมของจักรวาลและโลกมนุษย์ที่สัมพันธ์กับทุกสรรพสิ่ง  ซึ่งได้ผ่านการค้นคว้าและบันทึกสถิติจากนักปราชญ์ชาวจีนมาจากทุกยุคทุกสมัย จนกระทั่งได้ตกผลึกจนกลายเป็นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิชาการด้านโหราศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

วิทยาการโบราณของจีนไม่ว่าจะเป็น ไท้เก็ก โป๊ยข่วย หยินหยาง เทียนกาน ตี้จือ (แผนภูมิฟ้าดิน) โหวงเฮ้ง (ธาตุทั้ง5) การเกิดและการทำลาย เทพเจ้าและวิชาคำนวนปฎิทินและวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องนั้น ในอดีตวิชาเหล่านี้ไม่ได้มีมูลเหตุมาจากโหราศาสตร์ หรือวิชาว่าด้วยการคำนวนโชคชะตาเลยแต่อย่างใด แต่มีพื้นฐานมาจากความรู้และความเข้าใจกฏเกณฑ์ของโลกและจักรวาล รวมไปถึงธรรมชาติที่สัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ ซึ่งเมื่อได้พัฒนาองค์ความรู้จนเกิดเป็นความคิดเชิงปรัชญามากขึ้นแล้วนั้น จึงได้พัฒนามาเป็นพื้นฐานของวิทยาการด้านโหราศาสตร์ขึ้นมานั่นเอง

โหราศาสตร์จีน จึงมีสัญญาณที่แตกต่างกัน และสัญญาณในแต่ละสัญญาณย่อมมีความหมายของตัวเองขึ้นอยู่กับสิ่งที่แสดงในขณะนี้ โดยราศีที่คุณเกิดจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไร

นักษัตรจีนเป็นชุดของสัตว์สิบสองตัวที่กล่าวกันว่า เป็นสัตว์มงคลและโชคดีที่สุดซึ่งเชื่อกันว่าจะนำความโชคดีมาสู่ชีวิตของแต่ละบุคคล โดยสัตว์ทั้งสิบสอง ได้แก่ หนู วัว เสือ กระต่าย ลิง มังกร ม้า งู ลิง  ม้า หมู ไก่ แพะ สุนัข เป็นต้น สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์จีน คือการรู้จักบุคลิกภาพของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนที่คุณรักได้ดีขึ้น

ความสำคัญของการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นสามารถเห็นได้ชัดในข้อมูลที่รวบรวมโดยบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทนี้ได้วัดระดับความสุขของพนักงาน และพวกเขาพบว่า การตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นนำไปสู่ความสุขมากขึ้นในสถานที่ทำงานและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

You may also like