นิสัยของคนเกิดปีเถาะ

by dooduang
0 comment
เกิดปีเถาะ

นิสัยของคนเกิดปีเถาะ

ปีเถาะถือเป็นสัตว์ลำดับที่ 4 ในจักรราศี  อยู่ในธาตุไม้ ซึ่งส่วนใหญ่คนที่เกิดปีเถาะจะมีลักษณะนิสัยอ่อนโยนน่าทะนุถนอม จะเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหวานเป็นที่รักของคนอื่นเป็นเพื่อนที่ดี จะมีอัธยาศัยที่ชอบช่วยเหลือดูแลคนอื่นเป็นคนโอบอ้อมอารีและมีความอ่อนไหวในอารมณ์ ในวัฒนธรรมจีน กระต่ายเป็นตัวแทนของดวงจันทร์ บางคนบอกว่าเป็นเพราะเงาของดวงจันทร์คล้ายกระต่าย คนอื่นบอกว่าเป็นเพราะลักษณะเฉพาะของกระต่าย วันนี้ ดูดวง จะพามาดู

ลักษณะและบุคลิกของคนปีเถาะ

ผู้ชายที่เกิดในปีกระต่าย

เป็นคนที่มีลักษณะสุภาพและไม่ชอบการขัดแย้งหรือทะเลาะกับใคร ความหัวโบราณอนุรักษ์นิยม เป็นคนเจ้าระเบียบ ชอบตกแต่งบ้านและเป็นสามีที่ดีช่วยภรรยาทำงานบ้านนอกจากนี้ยังเป็นเพื่อนที่ดีอีกด้วย แต่ก็มีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้คนอื่นเข้าใกล้หรือวุ่นวายกับชีวิตมากจนเกินไป

ผู้หญิงที่เกิดปีเถาะ

ส่วนใหญ่แล้วจะชอบเข้าสังคม มีความรอบคอบ และสุภาพ สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตเข้ากับคนอื่นได้ดี มีบุคลิกภาพในการวางตัวในที่สาธารณะที่เหมาะสม และไม่ชอบเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งและความรุนแรง ผู้หญิงที่เกิดปีเถาะจะมีความรักแบบสุดโต่ง เรียกว่ารักแรงเกลียดแรง และทุ่มเททุกอย่างให้กับความสัมพันธ์ จึงทำให้ต้องรู้สึกเจ็บตัวหรืออกหักบ่อยๆ นอกจากนี้คนเกิดปีเถาะมักเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเอง

ของมงคลสำหรับกระต่าย

สี :แดง ชมพู ม่วง ฟ้า

ตัวเลข: 3, 4, 9

ทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศแห่งความมั่งคั่ง :ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้

ทิศทางของความรัก:ตะวันออก

สิ่งที่โชคร้าย

สี :น้ำตาล เทา ขาว

ตัวเลข: 5, 11

งานที่เหมาะสำหรับคนปีเถาะ

เนื่องจากเป็นปีที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นและมีความรู้สึกทางศิลปะที่ละเอียดอ่อนคนที่เกิดในบีท็อกมักโดดเด่นในด้านงานไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จในด้านศิลปะ ดนตรี สถาปัตยกรรม และวรรณคดี เพราะเป็นงานที่เหมาะสำหรับคนช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดนอกจากนี้ยังสามารถทำงานอื่นๆได้เช่นการแปลและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ รวมถึงเครือข่ายโซเชียล ที่กว้างขวางเนื่องจากคนปีเถาะสามารถเข้ากับคนอื่นๆได้ดีตั้งแต่งานธุรกิจไปจนถึงงานราชการและนักประชาสัมพันธ์

คนที่เกิดปีเถาะถือเป็นปีที่เหมาะสำหรับจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคู่ชีวิต แต่ทั้งนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า เนื่องจากการคิดและจินตนาการรวมถึงอารมณ์ที่อ่อนไห วส่งผลไปยังปัญหาต่างๆในทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นควรเลิกกังวลและหมั่นหาความสุขให้กับตนเอง และตักตวงความสุขจากคนรอบข้างให้มากๆ คนปีเถาะมีเพื่อนที่หลากหลาย ดังนั้นการเลือกคบคนจึงสำคัญให้เลือกให้ดี เพราะการมีมิตรที่ดี ก็จะช่วยนำพาชีวิตไปในทางที่ดีเช่นเดียวกัน

You may also like