คู่มือโหราศาสตร์จีนสำหรับเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้คุณทำกลยุทธ์การตลาดได้ดียิ่งขึ้น

by dooduang
0 comment
คู่มือโหราศาสตร์จีน

คู่มือโหราศาสตร์จีนสำหรับเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้คุณทำกลยุทธ์การตลาดได้ดียิ่งขึ้น

คู่มือโหราศาสตร์จีนสำหรับเจ้าของธุรกิจเป็นหนังสือที่สร้างขึ้นโดยนักโหราศาสตร์ชาวจีน ที่ชื่อว่า ดร. ชุนฟาง หลี่ โดยหนังสือเล่มนี้ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ คน ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจด้านการลงทุน ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือธุรกิจด้านการศึกษา ต่างประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการทำธุรกิจ โดยหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่า แต่ละคนมีชะตากรรมเป็นของตนเอง และแต่ละบริษัทหรืออุตสาหกรรมนั้น ก็ย่อมมีชะตากรรมเป็นของตนเองเช่นเดียวกัน นั่นคือเหตุผลที่คู่มือนี้ Dr. Li ได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่บริษัทต่าง ๆ ในการหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจหรืออยู่ได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก วันนี้ ดูดวง จะพามาดู

นักโหราศาสตร์จีนกับคำแนะนำสำหรับธุรกิจ

Dr. Chunfang Li ทำงานเป็นศาสตราจารย์ที่ Nanjing University of Aeronautics & Astronautics ในประเทศจีน ก่อนที่เธอจะกลายเป็นนักโหราศาสตร์และได้เขียน 《Chinese Astrology Guide for Business Owners》 ในปี 2013 โหราศาสตร์จีนเป็นรูปแบบโหราศาสตร์ดั้งเดิมและเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศจีน มีสัตว์ 12 ราศีที่มีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ควรเกิดในปีหมาหรือลิงจะดีกว่า ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

คู่มือโหราศาสตร์จีนสำหรับเจ้าของธุรกิจให้แนวทางที่ครอบคลุมในการทำความเข้าใจและการใช้โหราศาสตร์สำหรับธุรกิจ

ทุก ๆ ปี ปฏิทินจีนจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ที่สำคัญ ปฏิทินใหม่นี้เรียกว่านักษัตรจีน จักรราศีไม่ได้เป็นเพียงรายการวันที่และเวลาเท่านั้น แต่ยังระบุขั้นตอนสำคัญบางประการที่ต้องทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการร่วมทุนทางธุรกิจ จักรราศีแบ่งออกเป็น 12 ส่วน โดยแต่ละราศีมีความหมายเฉพาะของตัวเอง  หนึ่งราศีสำหรับทุก ๆ เดือนของแต่ละปี แต่ละส่วนมีพื้นฐานมาจากสัตว์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อมนุษย์และควบคุมส่วนต่างๆ ของชีวิต ในกรณีนี้คือการลงทุนทางธุรกิจ ฉะนั้นหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือกำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจ คุณควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับโหราศาสตร์จีนเสียก่อน ว่าปีเกิดของคุณ ตรงกับปีนักษัตรใด ควรเกี่ยวข้องกับธุรกิจรูปแบบใดจึงจะเจริญรุ่งเรือง หรือควรหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจแบบใด เป็นต้น

ทำไมโหราศาสตร์จึงมีผลกับเรื่องการทำธุรกิจ

เพราะโหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ อิทธิพลของดวงดาวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถิติศาสตร์และดาราศาสตร์  จึงมีการพยากรณ์อนาคตจากพื้นฐานการเคลื่อนที่ของดวงดาว เมื่อนำเทียบกับหลักสถิติและมีการเก็บรวบรวมมาเป็นไว้เป็นพัน ๆ ปี โดยความสัมพันธ์ที่ว่ามานี้ มีความสัมพันธ์ของสิ่งใดบ้างในการเกี่ยวข้องกับธุรกิจ มาดูกัน

ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับดวงดาว มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่การเฝ้าสังเกตและจดจำตำแหน่งของดวงดาว จนถึงยุคที่มีภาษาเขียนจึงได้เชียนจดบันทึกเอาไว้ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เพื่อประมวลเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ควบคู่กับการโคจรของดาว จากนั้นจึงนำมาเชื่อมโยงกันกลายเป็นสถิติ ซึ่งในแต่ละธุรกิจ จะต้องมีข้อมูลสถิติในการทำงานอยู่แล้ว

ความสัมพันธ์ของสถิติและการวิเคราะห์ สถิติเป็นข้อมูลที่รวบรวมไว้สำหรับเปรียบเทียบหรืออ้างอิง และสถิติศาสตร์คือ การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม แล้วนำมาวิเคราะห์ ซึ่งโหราศาสตร์นั้นกำเนิดมาจากข้อมูลและสถิติ 

ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสังเกตเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการค้นหาและค้นหว้า มักมีเหตุผลและสามารถพิสูจน์ได้ แม้จะเริ่มต้นจากการสังเกต ทดลอง บันทึก ก็ตาม แต่ในส่วนของโหราศาสตร์นั้นไม่มีกรอบการใช้งานที่ชัดเจน

อ้างอิง 

เคล็ดลับปรับธุรกิจให้เติบโตด้วยโหราศาสตร์ กับ อาจารย์ทัสดา shevadee.com

You may also like