ทำไมผู้คนถึงสวมพระเครื่องบูชา?

by dooduang
0 comment
พระเครื่องบูชา

ทำไมผู้คนถึงสวมพระเครื่องบูชา?

พระเครื่องบูชา หรือพระพิมพ์ คือพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็กที่ และถูกจัดสร้างมากว่า 2000 ปีเป็นเวลายาวนานตามประวัติศาสตร์ที่มีการค้นพบตั้งแต่สมัยทราวดี  โดยผู้คนส่วนใหญ่นิยมในการพกพระเครื่องติดตัวเพื่อบูชา ด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจ เสริมสร้างสิริมงคล และการบูชาเพื่อเรียกโชคลาภ และความเป็นมงคลแก่ผู้ที่ศรัทธา วันนี้ ดูดวง จะพามาดู

เหตุผลในการสร้าง พระเครื่อง  และเหตุผลที่คนศรัทธาบูชา

พระเครื่องถูกสร้างเพื่อเป็นที่ระลึก ในการบริจาคทรัพย์ ในวาระโอกาสต่างๆเช่น การสร้างโบสถ์ การสร้างวิหาร หรือการช่วยเหลือผู้คนในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริจาคได้รับ และถือเป็นสิ่งของที่สามารถจับต้องได้และระลึกถึงผลบุญกุศลที่ได้ร่วมทำในครั้งนั้น

พระเครื่องถูกสร้างเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้คนในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยเช่นทหาร ตำรวจ หรืออาชีพที่จะต้องลงทุนในการทำธุรกิจ เช่นการค้าขาย การเจรจาต่างๆ

การสร้างพระเครื่องเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยสมัยโบราณได้มีการสร้างพระเครื่อง เพื่อบรรจุไว้ใต้หลังคาอุโบสถหรือในเจดีย์ เพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาในวันข้างหน้าหากมีการล่มสลาย เป็นการให้ผู้คนในอนาคตรู้ว่าในยุคหนึ่งพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองและเห็นคุณค่าและศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่อไป

การจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระเกจิอาจารย์ ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อท่านมรณะ จึงมีการจัดสร้างพระเครื่องเพื่อระลึกถึงท่าน

คุณค่าของพระเครื่องสำหรับผู้ที่ศรัทธาและบูชา

การจัดสร้างพระเครื่องนั้นถูกสร้างมาด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้บุคคลที่มีความเชื่อและเลื่อมใสต่อพระเครื่องนั้น ในลำดับแรกคือการศรัทธาในคณาจารย์ผู้จัดสร้าง และใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการประกอบอาชีพการงานให้เกิดความมั่นใจในตนเอง นอกจากนี้ยังมีผู้ที่บูชาพระเครื่องเนื่องจากความสวยงามของพุทธศิลป์เพราะการสร้างพระเครื่องในแต่ละแบบนั้นก็จะมีรูปลักษณ์และลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งพระเครื่องนั้นนอกจากมีคุณค่าในตนเองทางด้านจิตใจแล้ว ยังมีคุณค่าทางด้านราคาเนื่องจากพระเครื่องที่ถูกสร้างในจำนวนจำกัดหรือหายากเป็นพระเครื่องที่ถูกสร้างในอดีตก็จะมีราคาในการเช่าหรือบูชาที่สูงทำให้เป็นที่ต้องการสำหรับหลายๆคน

      ความเชื่อและความศรัทธานั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นใจในด้านจิตใจให้กับผู้ที่เคารพและเลื่อมใส ซึ่งนอกจากจะบูชาหรือสวมใส่คล้องคอเพื่อสิริมงคลด้านต่างๆแล้ว ยังควรที่จะรำลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้าในการสอนให้หมั่นทำความดี ละเว้นความชั่ว เป็นสิ่งเตือนใจแก่ผู้บูชา ในการใช้ชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบ เพื่อความเป็นมงคลแก่ผู้ที่สวมใส่พระเครื่องนั่นเอง

You may also like