พระเครื่องคืออะไร?

by dooduang
0 comment
พระเครื่องคืออะไร

พระเครื่องคืออะไร?

พระเครื่องคืออะไร หรือพระเครื่องราง มีความหมายถึง พระพุทธรูปขนาดเล็ก ที่ถูกสร้างเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า เป็นตัวแทนให้คนนั้นระลึก และบูชา ในการเสริมสร้างกำลังใจ และอาจหมายถึงความเชื่อในด้านต่างๆเช่น ปาฏิหาริย์ การนำโชค อยู่ยงคงกระพัน  และด้านอื่นๆเป็นต้น วันนี้ ดูดวง จะพามาดู

 ประวัติการสร้างพระเครื่อง

พระเครื่องนั้นมีประวัติการสร้างมาอย่างยาวนาน โดยมีความเชื่อว่าความพระเครื่องนั้นได้มีผู้ที่สร้างขึ้นในช่วงตอนต้นของพระพุทธศาสนาโดยมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียและแผ่ขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ โดยเป็นปฏิมากรรมที่สืบทอดคติเพื่อเผยแพร่คำสอน ในทางพระพุทธศาสนา และเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า

 โดยพุทธศาสนานั้นได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ในสมัยทวารวดี จึงเชื่อว่าพระเครื่องได้เกิดขึ้นในช่วงสมัยนั้น และนอกจากนี้ในสมัยอยุธยาได้มีหลักฐานการสร้างพระพิมพ์ ซึ่งถูกสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลและดลบันดาลให้เกิดอนุภาคในด้านต่างๆสำหรับให้ผู้คนพกพายึดเหนี่ยวจิตใจในช่วงเวลาของการไปรบหรือทำสงคราม พร้อมกับเครื่องรางในยุคสมัยเก่าเช่น ผ้าประเจียด หรือผ้ายันต์ที่ใช้ผูกแขนคล้องคอ ตะกรุด รวมไปถึงพระเครื่องซึ่งถือเป็นความเชื่อความศรัทธาของผู้คนที่นับถือในคุณของพระพุทธเจ้า และศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นเอง

 ความเชื่อและคตินิยมเกี่ยวกับพระเครื่อง

 พระเครื่องส่วนใหญ่ในอดีตได้ถูกจัดสร้างไว้ เพื่อบรรจุในเจดีย์ โดยได้แนวความคิดว่าหากในอนาคตเมื่อพระพุทธศาสนาได้มีการเสื่อมตัวลง พระเครื่องและวัตถุต่างๆเหล่านี้จะถูกค้นพบ และหมายถึงรูปสมมุติของพระพุทธเจ้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในสมัยอดีต ยังใช้เป็นเครื่องรางในการป้องกันภัยเมื่อยามต้องออกศึกสงครามของคนโบราณ โดยถือว่าเป็นความเชื่อด้านไสยศาสตร์อย่างหนึ่ง แต่เมื่อมาถึงในสมัยปัจจุบัน พระเครื่องถูกนำมาใช้เป็นเครื่องราง และพุทธคุณด้านต่างๆเช่นการคุ้มครองป้องกันภัย การสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิต หรือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและความนับถือนายเกจิอาจารย์ผู้สร้างต่างๆ

ประเภทของพระเครื่อง

พระเครื่องในปัจจุบันถูกแบ่งเป็นประเภทต่างๆและมีการจัดสร้างในหลากหลายรูปแบบโดยหลักๆแล้วได้แบ่งประเภทพระเครื่องได้แก่ พระเบญจภาคี พระเนื้อดิน พระเนื้อชิน พระเนื้อผง พระกริ่งและรูปหล่อ พระเหรียญ พระปิดตา พระเนื้อว่าน รวมไปถึงเครื่องรางของขลังซึ่งถูกจัดสร้างตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 ปัจจุบันพระเครื่องนั้น ได้ถูกจัดสร้างมาอย่างมากมายตามแต่ผู้ศรัทธาในพระเกจิอาจารย์หรือวัดต่างๆจะนำไปจัดสร้าง เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาได้พกพาหรือบูชาไว้กราบไหว้ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้ที่ศรัทธาและบูชานั้นเอง

You may also like