ทฤษฎีโชคชะตาคืออะไร และอะไรคือความเป็นไปได้ที่จะเป็นจริง?

by dooduang
0 comment
โชคชะตา

ทฤษฎีโชคชะตาคืออะไร และอะไรคือความเป็นไปได้ที่จะเป็นจริง?

มีหลายคนเชื่อว่า ชีวิตของคนเรานั้นได้ถูกกำหนดกะเกณฑ์เรื่องราวต่างๆ เอาไว้แล้วด้วยโชคชะตา ซึ่งอาจเป็นเทพเจ้า หรือสรวงสวรรค์เบื้องบนก็สุดจะรู้ และลิขิตชีวิตนั้นก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านลบ ส่วนบางคนเชื่อมั่นว่า แม้โชคชะตาจะถูกกำหนดขีดเขียนเอาไว้แล้วก็ตาม แต่ ‘30 ลิขิตฟ้า 70 ต้องฝ่าฟัน’ ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน นั่นหมายความว่า ต่อให้โชคชะตาจะมีอยู่จริง แต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้วยหนึ่งสมองกับสองมือ การกระทำของคนต่างหากคือตัวกำหนดโชคชะตาที่แท้จริง เพราะโชคชะตามีไว้ให้เปลี่ยนแปลง และในขณะที่คนอีกจำนวนหนึ่งกลับไม่เชื่อถือเรื่องโชคชะตาเหล่านี้เลย ทุกสิ่งอย่างล้วนเกิดขึ้นจากการคิด และการกระทำของตัวเองล้วนๆ วันนี้ ดูดวง จะพามาดู

โชคชะตา คือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้ว เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้

บางคนเชื่อว่า โชคชะตาล้วนถูกลิขิต หรือถูกกำหนดเอาไว้แล้ว ด้วยสิ่งที่มองไม่เห็น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ต่อให้ขัดขืนดึงดันหรือต้านทานอย่างไร มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นวันยังค่ำ หลายคนจึงปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามกระแสแห่งการกระทำ โดยไม่คิดเหนี่ยวรั้งยับยั้งชั่งใจ

โชคชะตา คือสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว แต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้

บางคนเชื่อว่า โชคชะตานั้นมีจริง แม้จะถูกลิขิตเอาไว้แล้วก็ตาม แต่ยังสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง เพราะทุกสิ่งอย่างล้วนเกิดจากการเลือก หรือการกระทำ เหมือนคนเจอทางสองแพร่ง เลือกทางเดินแยกซ้ายเจอสิ่งหนึ่ง เลือกทางเดินแยกขวาก็เจออีกสิ่งหนึ่ง

โชคชะตา คือสิ่งที่เกิดจากการกระทำ ไม่มีใครมากำหนด

บางคนเชื่อว่า โชคชะตานั้นไม่มีอยู่จริง ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากการกระทำ เป็นสิ่งที่ตัวเองกำหนดกะเกณฑ์ หรือแสวงหาได้ด้วยสองมือ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอคอยให้เกิด โชคชะตาเป็นสิ่งที่สร้างได้ เพียงแค่ใช้ความรู้ และความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะสำเร็จได้ดังหวัง การนอนรอโชคชะตา คือการใช้ชีวิตอไปวันๆ ไม่คิดพัฒนาตนเอง ไร้แก่นสาร หาประโยชน์อันใดมิได้ 

ไม่ว่าโชคชะตาจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริง เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันนั่นคือ โชคชะตาล้วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทั้งหมด ส่วนการกระทำนั้นจะมีผลสำเร็จหรือไม่เพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ ความมุ่งมั่นอดทน และมุมมองวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล หากไม่มีความรู้ก็ย่อมเกิดความผิดพลาด เสียโอกาสและทรัพย์สิน อาจกล่าวได้ว่า โชคชะตาเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ด้วยความรู้ ผลพวงจากความรู้คือควาสำเร็จ และความสำเร็จก็คือโชคชะตา ดังนั้น ความล้มเหลวจึงเป็นสิ่งอับโชค หรือไม่มีโชคนั่นเอง

You may also like