คาถาคลอดลูกง่าย ความเชื่อโบราณ หญิงตั้งครรภ์ แคล้วคลาดปลอดภัย

by dooduang
0 comment
คาถาคลอดลูกง่าย

คาถาคลอดลูกง่าย ความเชื่อโบราณ หญิงตั้งครรภ์ แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาคลอดลูกง่าย ความเชื่อโบราณ หญิงตั้งครรภ์ แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นบทสวดที่ได้รับการสืบทอดต่อ ๆ กันมา โดยเล่ากันว่าบทสวดนี้เป็นขององคุลีมาล เป็นเรื่องของชายผู้โหดเหี้ยมที่ไล่ฆ่าคนให้ครบ 1,000 คน แต่พอเจอคนสุดท้าย เขากลับไม่ได้ฆ่า ดังนั้นบทความนี้ดูดวงจะมานำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ นี้ให้ทุกท่านได้ฟังกัน

ที่มาของบทสวดองคุลิมานปริตร กับคาถาคลอดลูกง่าย

เมื่อตามประวัติ องคุลีมาล เดิมเป็นบุตรของพราหมณ์แห่งเมืองสาวัตถี เป็นเด็กหนุ่มความประพฤติดี เฉลียวฉลาด แต่ถูกหลอกจากอาจารย์ที่สอนว่า หากอยากสำเร็จวิชาสูงสุดต้องฆ่าคน 1000 คน ทำให้เขาไล่ฆ่าคน และตัดนิ้วโป้งมาทำสร้อยแขวนที่คอ 

แต่หลังจากที่องคุลีมาลไล่ตัดนิ้วคนมาได้ 999 คน และกำลังหาเหยื่อคนสุดท้าย ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงนิมิตว่า คนที่องคุลีมาลจะกระทำมาตุฆาต คือฆ่ามารดาของตนเอง ท่านไม่อาจนิ่งเฉยได้ เพราะจากกรรมนี้เป็นบาปสูงสุด ท่านจึงเสร็จไปโปรดองคุลีมาน 

ต่อมาองคุลีมานเกิดความเสื่อมใส ขอออกบวชติดตามเป็นศิษย์ จนในที่สุดก็สำเร็จเป็นอรหัตผล โดยระหว่างที่บวช ภิกษองคุลีมาล มีปัญหาจากชื่อเสียที่เคยทำไว้ ทำให้ผู้คนต่างเกลียดชั่ง และหวาดกลัวกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่มีใครกล้าใส่บาตร 

มาวันหนึ่งภิกษองคุลีมาล ได้พบกับหญิงตั้งครรภ์ ที่ไม่สามารถคลอดลูกได้ ร้องเจ็บปวดครวญครางด้วยความน่าสงสาร ท่านจึงได้กลับมาปรึกษาพระพุทธจ้า พระพุทธเจ้าเห็นว่าต้องการแก้ปัญหาชื่อเสียให้ศิษย์ จึงประทานคำพูดนี้ให้แก่องคุลีมาล ก่อนที่จะเดินทางไปช่วยเหลือหญิงนั้น 

เมื่อภิกษุองคุลีมาลเดินทางกลับมาหาหญิงตั้งครรภ์ผู้นั้น จากนั้นก็กล่าวคำพูดนั้นออกไป ปรากฏว่าเด็กคลอดออกมาได้อย่างง่ายดาย เป็นที่อัศจรรย์ใจมาก คำพูดนั้นจึงกลายมาเป็นบทสวดที่กล่าวขานกันต่อ ๆ มา ดังนั้นคาถาคลอดลูกง่าย จึงมีดังนี้

คาถาคลอดลูกง่าย คาถาอังคุลีมาลปริตร

 • ยโตหัง ภคินี อริยายะ
 • ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ
 • สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา
 • โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ
 • โสตภิเต โหตุ โสตภิ คัพภัสสะ

วิธีการสวดคาถาคลอดลูกง่าย

 1. ท่อง นะโม 3 จบ
 2. สวดพระคาถา
 • นะโม ศิวะโก ศิระสาอรหัง การถ โก วิสะตะทิพพะมันตั้ง
 • ปะภาโส สุริยังจันทั้ง โกมาระภัทโต ปะกาเสติปัทธิ โตอะ
 • เมหะ โสระ โรคา สุมะนาโหมิ นะระนะอะ โรคาพยาธิ
 1. สวดคาถาอังคุลีมาลปริตร
 • ยโตหัง ภคิ้นี อริยายะ
 • ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ
 • สัญจิจจะ ปาถัง ชีวิตา
 • โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ
 • โสตภิเต โหตุ โสตภิ คัพภัสสะ

You may also like