อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องวิเคราะห์เชิงพยากรณ์

by dooduang
0 comment
อัลกอริธึม

อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องวิเคราะห์เชิงพยากรณ์

อัลกอริธึม คือขั้นตอน วิธี หรือชื่อเรียกของกระบวนการ ที่เป็นขั้นตอนการทำงานโดยละเอียด โดยสามารถนำไปปฏิบัติตาม เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้น เรามักใช้เรียกขั้นตอนวิธีในการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ต้องใช้เพื่อการจัดการข้อมูลชนิดต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ (Sorting Algorithm) หรือขั้นตอนวิธีการค้นหา (Searching Algorithm) เป็นต้น วันนี้ ดูดวง จะพามาดู

ความเป็นจริงแล้วประโยชน์ของอัลกอริธึนั้น จะไม่ทำให้สับสนกับวิธีดำเนินงานเลย เพราะทุกอย่างที่เป็นอัลกอริธึม จะถูกจัดเรียงเป็นขั้นเป็นตอน และมีวิธีการทางเลือกไว้ให้ เมื่อนำมาใช้งาน ก็จะทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานลดลง และสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันใจ เนื่องจากกระบวนการถูกแยกแยะเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม ขั้นตอน และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในชีวิตประจำวันหลายชนิด เช่น การปรุงอาหารตามตำรา หรือ การขับรถตามเส้นทางที่วางแผนไว้ล่วงหน้า ก็สามารถนับว่าเป็นขั้นตอนวิธีหรือ Algorithm รูปแบบหนึ่งได้เช่นเดียวกัน

การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์เป็นอัลกอริทึม จึงเป็นเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ในการเรียนรู้ของเครื่องคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ อัลกอริธึมนี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้มนุษย์เข้าใจในกิจกรรมของพวกเขา และคาดการณ์ผลลัพธ์จริงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ จึงถูกนำมาใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงทางด้านการเงินและการตลาด ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจ การลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย หรือให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ และยังช่วยในการเร่งการตัดสินใจอีกด้วย อัลกอริธึมนี้ จึงเป็นการเรียนรู้ของเครื่องวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ ที่เป็นระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ที่วิเคราะห์ข้อมูลและใช้อัลกอริธึมมาใช้ในการทำนายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น

ความนิยมของอัลกอริธึมสำหรับงานด้านธุรกิจและการตลาดในปัจจุบัน

อัลกอริธึมเป็นการเรียนรู้ของเครื่องวิเคราะห์เชิงพยากรณ์กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในโลกธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมทางด้านการเงิน อุตสาหกรรมทางด้านกีฬา อุตสาหกรรมทางด้านการตลาด และอุตสาหกรรมทางด้านการดูแลสุขภาพ เป็นต้น 

อัลกอริธึมจึงเป็นการเรียนรู้ของเครื่องวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงอัตราการรักษาลูกค้า แนวโน้มการขาย และประสิทธิภาพของพนักงานอีกด้วย อีกทั้งและยังมีเครื่องมืออีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่า แมชชีนเลิร์นนิง ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสามารถระบุความผิดปกติและแก้ปัญหาได้ ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือเครื่องวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่คาดการณ์ว่าผู้คนจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดโดยพิจารณาจากพฤติกรรมและข้อมูลประชากรได้จริง

อ้างอิง

https://www.nsm.or.th/other-service/671-online-science/knowledge-inventory/sci-vocabulary/sci-vocabulary-informhttps://www.scimath.org/lesson-technology/item/8809-2018-09-21-02-51-34ation-technology-museum/3231-algorithm.html#:~:text=Algorithm%20(%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81,Sorting%20Algorithm)%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99

You may also like