การออกแบบพระเครื่องที่จะช่วยให้คุณสำแดงความฝันของคุณ

by dooduang
0 comment
พระเครื่อง

พระเครื่องหมายถึงพระพุทธรูปขนาดเล็กที่มีการสร้างไว้เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยส่วนใหญ่จะสร้างตามความนิยมของบุคคลที่มีความเชื่อ เครื่องนั้นมีประวัติและวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยทราวดี จนมาถึงยุคปัจจุบัน ที่มีการสร้างพระเครื่องเป็นเครื่องรางของขลัง ซึ่งถือเป็นความเชื่อและความศรัทธาในพุทธคุณด้านต่างๆ โดยการสร้างพระเครื่องนั้นมีวิธีการสร้างที่แตกต่างและหลากหลาย ในการนำวัตถุดิบมาจัดสร้างวันนี้ ดูดวง จึงได้แบ่งเป็นประเภทหลักๆดังนี้ค่ะ

การแบ่งตามประเภทของพระเครื่อง

พระเครื่องเนื้อดิน

เป็นการสร้างพระที่มีอายุการสร้างที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งจะมีการนำดิน ในสมัยโบราณถือว่าเป็นวัสดุที่หาง่าย โดยดินที่ใช้นั้นจะเป็นดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่มงคล มาใช้ในการสร้าง แนะนำมวลสารจากที่ต่างๆ นํามาภาษาด้วยการจากนั้นกดลงแม่พิมพ์ที่แกะเป็นเค้าโครงรูปร่างของพระเครื่องที่ต้องการ เมื่อนำออกจากพิมพ์แล้วก็จะนำไปผ่านกรรมวิธีการเผา หรือการตากแดด ยกตัวอย่างพระเครื่องที่สร้างมาจากเนื้อดินได้แก่ พระนางพญา พระรอด เป็นต้น

พระเครื่องเนื้อชิน

เป็นพระที่มีอายุการสร้างนับร้อยปี โดยถูกพบทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่จะมีความแตกต่างกันในด้านพุทธศิลป์ความสวยงาม พระเครื่องเนื้อชินเป็นพระเครื่องที่มีคุณสมบัติโดยการผสมโลหะ 2 ชนิด ในการสร้าง อากาศดีบุกและตะกั่ว โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พระเครื่องเนื้อชินเงิน พระเครื่องเนื้อชินสนิมแดง พระเครื่องเนื้อสนิมแดงตะกั่ว ซึ่งพระเครื่องเนื้อชินถือเป็นพระเครื่องที่มีความนิยม เพราะมีความสวยงามในการแกะสลัก 

 พระเครื่องเนื้อผง

เป็นพระเครื่องที่มีอายุการสร้างมาอย่างยาวนาน โดยการผสมมวลสารต่างๆซึ่งจะได้มาตามแต่เกจิหรือผู้สร้างจะนำมาผสม โดยสมัยก่อนจะใช้วัตถุดิบที่หาได้ในสมัยนั้นๆ ตัวอย่างพระเครื่องเนื้อผงเช่น พระสมเด็จพิมพ์ต่างๆ

พระเครื่องเนื้อโลหะ

เป็นการสร้างพระเครื่องจากเนื้อชนวนโลหะ โดยส่วนใหญ่ได้แก่ การสร้างจากเนื้อทองคำ เงิน ทองแดง และเนื้อโลหะผสม เช่นนวะโลหะ ทองเหลือง เป็นต้น

พระเครื่องเนื้อว่าน

โดยการสร้างนั้นจะใช้เนื้อมวลสารที่มีส่วนของว่านเป็นหลัก แต่ก็มีดินหรือผงมวลสารต่างๆผสมอยู่ด้วย ตัวอย่างของพระเครื่องเนื้อว่านเช่นพระหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หรือพระเนื้อว่านจำปาสักเป็นต้น

ในสมัยโบราณการสร้างพระเครื่อง นั้นได้ถูกสร้างเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุใส่ในเจดีย์ ในการแสดงความรุ่งเรืองของศาสนา หรือเพื่อใช้คุ้มครองเมื่อผู้คนต้องออกศึกสงคราม เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมนำมาห้อยคอเพื่อคุ้มครองและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิต

You may also like